Privacyverklaring Bianca Skin Perfection
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bianca Skin Perfection verwerkt van haar klanten.
Indien u klant wordt van Bianca Skin Perfection, of om andere reden persoonsgegevens aan Bianca Skin Perfection verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen (en eventueel te bewaren in uw eigen administratie).

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Bianca Skin Perfection, Zwolseweg 36, 8141 EZ Heino
De salon is bereikbaar via:
telefoon: 06-46055261
email: bianca@kamphof.nl

2. Welke gegevens verwerkt Bianca Skin Perfection met welk doel
2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum;
 2. telefoonnummer en e-mailadres;
 3. intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens;
 4. eventueel met voor- en na foto (s) van het gezicht indien er sprake is van een huidprobleem;
 5. productgebruik en notitie van gegeven behandeling;
 6. het afhandelen van uw betaling.

2.2. Bianca Skin Perfection verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:
  • contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken
  • het versturen van uitnodigingen en nieuwsbrieven over de diensten van Bianca Skin Perfection
  • het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking
 2. Uw gezondheidsgegevens, huiddiagnose en/of foto worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.
 3. De informatie over productgebruik en notitie van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product/behandeling er een overgevoeligheid bestaat.
 4. Bianca Skin Perfection is wettelijk verplicht om haar financiƫle gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

2.3. Email berichtgeving:
Bianca Skin Perfection gebruikt uw naam en e-mailadres met uw toestemming om informatie toe te sturen over activiteiten, nieuwsbrieven en diensten van Bianca Skin Perfection.
Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: bianca@kamphof.nl

2.4. Informatie verstrekking aan derden:
Bianca Skin Perfection verkoopt haar gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

3. Niet- persoonlijke informatie
Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.
(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)
Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden|
Bianca Skin Perfection is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Bianca Skin Perfection terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Bianca Skin Perfection verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen of niet meer de salon bezoekt na 5 jaar.Ā Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Bianca Skin Perfection passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

7. Inzagerecht
7.1. Via de eigenaresse van Bianca Skin Perfection kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Bianca Skin Perfection zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse van Bianca Skin Perfection.
7.3. Indien uw klachten heeft over de wijze waarop Bianca Skin Perfection uw gegevens verwerkt of uw verzoeken behandeld, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
7.4. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Bianca Skin Perfection via telefoon: 06-46055261 of email: bianca@kamphof.nl

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.
Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Bianca Kamphof huidverzorging Heino